top of page

AGENDA

Activiteiten:

2023

15 april

Klusdag >>


27 april

Koningsdag >>

18 mei - Hemelvaartsdag

Dauwtrappen 

23 september

Burendag >>

16 december

Kerstborrel >>

op maandagochtend

Jeu de boules op het plein >>


op dinsdagavond

Yoga van Karka Speelman

op dinsdag- en woensdagmiddag

Muziekles van Bert Martin >>

op donderdag 

van 12:00 tot 13:30 uur
Soep eten in het huiskamercafé >>

op donderdagavond

Yoga van Soul Spirit >>

op donderdagavond

eens per maand
Noordlaarder Shantykoor >>

op donderdagavond

Bootcamp met Hink Slagter >>

op vrijdagavond

twee keer per maand
Noordmannenborrel >>

bottom of page