top of page

Stichting behoud & beheer 

De Rieshoek

Op 29 november 2019 kochten dorpsbewoners van Noordlaren, vertegenwoordigd door Stichting Behoud en Beheer de Rieshoek, het voormalige schoolgebouw in hun dorp.

Missie

Stichting Behoud en Beheer de Rieshoek wil de leefbaarheid van Noordlaren behouden en vergroten, door meer voorzieningen en ontmoetingskansen in het dorp te realiseren.

Doelen


- De stichting wil de openbare functie van de Rieshoek, en de buitenruimte, veiligstellen, door het voormalige schoolgebouw te kopen van de gemeente.

- De stichting wil het gebouw voor de lange termijn behouden en beheren, door een toekomstbestendige organisatie en een gezonde exploitatie op te zetten.

- De stichting wil het gebruik van de Rieshoek optimaliseren, door een breed scala aan (maatschappelijke) functies te huisvesten.

Op 29 november 2019 kocht Stichting Beheer en Behoud de Rieshoek het voormaliToen helder werd dat de gemeente Haren het gebouw de Rieshoek in Noordlaren openbaar wilde verkopen, zijn bewoners van Noordlaren opgestaan om actief invloed uit te oefenen op dit besluit.

Op 21 juni 2017 is Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren opgericht. De stichting wil het voormalige schoolgebouw kopen van de gemeente Haren, en een veelzijdige en toekomstbestendige invulling van de Rieshoek opzetten.

 

De bewoners van Noordlaren willen de leefbaarheid in hun dorp graag behouden en zelfs graag versterken. Zoals u op de website kunt lezen is de Rieshoek de aangewezen plek voor plezier, ontspanning, ontwikkeling, ontmoeting en verbinding. 

De stichting wil de inwoners van Noordlaren blijvend zeggenschap geven over de invulling van het programma binnen dit pand. Op die manier wordt er continue ingespeeld op de ontwikkelingen binnen Noordlaren. 

De stichting coördineert het beheer en onderhoud van het pand, de activiteiten en de exploitatie. De stichting informeert de bewoners van Noordlaren over de ontwikkelingen via de dorpskrant, website, e-mail en informatie-avonden. Ideeën en hulp van dorpsgenoten zijn altijd welkom. Meerder keren per jaar is er een klusdag, die wordt aangekondigd in de agenda.

De bestuursleden van Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren zijn:
Berber Keidel (voorzitter), Manon Ensing (penningmeester), Eduard Millenaar (secretaris), Bert Ebbinge, Agniete van Everdingen, Titia Henstra, Ditmar Toxopeus en Jan Geert Veldman.

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons direct, door hier te klikken >>

De Rieshoek
Zuidlaarderweg 63
9479PR Noordlaren


Postadres:

Kerkstraat 4
9479PK Noordlaren

www.derieshoek.nl

rieshoek.noordlaren@gmail.com

KvK 69086389

IBAN: NL23 RABO 0321 8681 45

RSIN/BSN: 857726316

bottom of page