top of page
logo-knhm-foundation.jpeg
Logo-Gemeente-Groningen-1-300x156.jpg
logo provincie Groningen.jpg
logo DOEN.jpg
logo vsbfonds.jpg
Met dank aan...

Stichting behoud en beheer de Rieshoek krijgt steun van veel mensen, instanties en fondsen.

Zonder hun praktische, morele, inhoudelijke en financiële ondersteuning had Noordlaren geen Rieshoek meer gehad! Het bestuur wil daarom bedanken:

 • De bewoners van Noordlaren die actief betrokken zijn bij brainstormsessies, klusdagen, beheerderstaken en allerlei activiteiten.
   

 • De vele donateurs en leninggevers van de crowdfundingactie.
   

 • KNHM Participatiefonds voor de financiële en bedrijfskundige ondersteuning.
   

 • VSBfonds voor de donatie voor de aankoop van het pand.
   

 • De Provincie Groningen voor de subsidie voor verduurzaming en aanpassing van het gebouw.
   

 • Stichting DOEN voor de donatie voor de verduurzaming en aanpassing van het gebouw.
   

 • De gemeenteraad van Haren voor de steun in en buiten de raadszaal.
   

 • De gemeente Groningen voor de goede samenwerking.

bottom of page