top of page

Stichting behoud & beheer 

De Rieshoek

Op 29 november 2019 kochten inwoners van Noordlaren, vertegenwoordigd door Stichting Behoud en Beheer de Rieshoek, het voormalige schoolgebouw in hun dorp.

 

Stichting behoud en beheer de Rieshoek coördineert en realiseert de activiteiten, de exploitatie, het beheer en het onderhoud van het pand. 

De huidige bestuursleden van de stichting zijn:
Fredric Geijtenbeek (voorzitter), Anne Wempe (penningmeester), Eduard Millenaar (secretaris), Bert Ebbinge, Petra van Ginneken, Ditmar Toxopeus en Sandra Wedman.

In de activiteitencommissie zit Petra namens het bestuur, samen met dorpsgenoten Agniete van Everdingen en Nancy van Velzen, Titia Henstra en Ingrid Diksen.
 

De onderhoudscommissie bestaat uit bestuursleden Bert en Ditmar, samen met dorpsgenoten Inge Mook en Jeroen Kooijmans. Jeroen is tevens huismeester van de Rieshoek.

In juni 2020 werd de Raad van Advies benoemd. Deze bestaat uit Peter Broer, Jorrit de Jong, Inge Mook en Maartje Peters.

  

Wil je meedoen, heb je vragen of een goed idee? Mail ons door hier te klikken >>

De Rieshoek
Zuidlaarderweg 63
9479PR Noordlaren


www.derieshoek.nl

rieshoek.noordlaren@gmail.com

KvK 69086389

IBAN: NL23 RABO 0321 8681 45

RSIN/BSN: 857726316

Missie

Stichting Behoud en Beheer de Rieshoek wil de leefbaarheid van Noordlaren behouden en vergroten, door meer voorzieningen en ontmoetingskansen in het dorp te realiseren.

Doelen

 

- De stichting wil de openbare functie van de Rieshoek, en de buitenruimte, veiligstellen, door het voormalige schoolgebouw te kopen van de gemeente.

- De stichting wil het gebouw voor de lange termijn behouden en beheren, door een toekomstbestendige organisatie en een gezonde exploitatie op te zetten.

- De stichting wil het gebruik van de Rieshoek optimaliseren, door een breed scala aan (maatschappelijke) functies te huisvesten.

bottom of page