top of page

voortbestaan Rieshoek

Update

2-12-2019

WE HEBBEN DE RIESHOEK GEKOCHT!

Na jaren ploeteren en onzekerheid is het nu echt zover: Stichting Behoud en Beheer de Rieshoek is eigenaar van de Rieshoek. Op vrijdag 29 november vierden we een feestje, waarbij we het koopcontract ter plekke ondertekenden. 

Het gebouw de Rieshoek heeft een speciale plek in menig Noordlaarder hart. Meer dan een eeuw lang ging de Noordlaarder jeugd naar school in het mooie pand. In 2014 viel het doek voor de basisschool en verloor het dorp een plek waar kinderen en ouders elkaar doorlopend tegenkomen.

Gelukkig gaf de gemeente Haren toestemming voor tijdelijk gebruik van het gebouw door het dorp. Nu was er in ieder geval een plek voor de kinderopvang die dankzij een groep actieve ouders net was opgestart. Al snel vestigden zich, naast de kinderopvang, ook een dorpskapper, een dagbestedingscafé en enkele creatieve bedrijfjes. Het dorp voegde klusdagen, dorpsborrels, peutergym, een jeu-de-boulesbaan en kidsclubactiviteiten toe, en door dit samenspel van ondernemers en initiatieven uit het dorp begon de Rieshoek steeds meer te bruisen.

Ondertussen werd er gewerkt aan een toekomstplan en organiseerden de Noordlaarders zich. Wat kunnen we met dit mooie gebouw en hoe zit het met de haalbaarheid? In juni 2017 werd Stichting Behoud en Beheer de Rieshoek opgericht. De stichting wil ervoor zorgen dat de Rieshoek, en het terrein eromheen, een ontmoetingsplaats blijft voor de inwoners van Noordlaren. Met dat doel wil de stichting het gebouw kopen van de gemeente, een toekomstbestendige organisatie en een gezonde exploitatie opzetten, en het maatschappelijk gebruik van de Rieshoek optimaliseren.

Om aankoop mogelijk te maken was er in het voorjaar van 2018 een crowdfundingsactie. Het dorp bracht maar liefst 73.500 euro op. Ook in de vorm van hulp en advies lieten veel Noordlaarders zien dat ze betrokken waren. Naast ondersteuning uit het dorp, kreeg de stichting ook advies en financiële ondersteuning van de Provincie Groningen, Stichting DOEN, VSBfonds en KNHM Participaties.

Op allerlei fronten ging het dus voor de wind, maar helaas zat het gemeentelijke politieke klimaat tegen. Vanwege de dreiging van gedwongen gemeentelijke herindeling wilde de coalitie van de gemeente Haren koste wat kost aantonen dat ze financieel sterk genoeg was om een zelfstandige gemeente te blijven. Onderdeel van de bezuinigingen was het afstoten van gemeentelijk vastgoed, en wel zo snel mogelijk en voor een commerciële prijs. Even leek het einde verhaal voor de Rieshoek. Maar gelukkig bleek dat veel gemeenteraadsfracties het niet eens waren met de handelswijze van het College van Burgemeester en Wethouders. Deze steun gaf weer moed. Er volgde een jaar met veel politiek geharrewar, waarin de Rieshoek aanleiding was tot heftige en lange discussies in de raadszaal.

Op 2 juli 2018 nam de gemeenteraad van Haren unaniem het amendement aan dat bepaalde dat de gemeente Haren het pand aan de stichting moest verkopen, en voor verkoop het dak wind- en waterdicht moest maken, de riolering moest renoveren en het asbest moest verwijderen. De vlag ging uit!

Vanaf 1 januari van dit jaar had Stichting behoud en beheer de Rieshoek te maken met de nieuwe gemeente Groningen. De stichting voerde constructieve gesprekken met een gemotiveerd en deskundig team van ambtenaren, met het huidige koopcontract als resultaat.

Met ingang van 29 november hebben we samen een ontmoetingsplek en voorzieningencentrum in ons bezit, waardoor we niet afhankelijk zijn van gemeentelijk beleid en de politiek. We hebben zelf het heft in handen. Noordlaarder kinderen en hun ouders blijven elkaar ontmoeten in en om de Rieshoek, en de verbindende evenementen op de ijsbaan, zoals schaatsmarathons en dorpsfeesten, kunnen ongehinderd doorgaan.

Voor ons als stichtingsbestuur is de aankoop van het pand de kroon op ons werk, ook al weten we dat de nieuwe fase, waarin we de exploitatie willen bestendigen, ook zeker intensief zal worden. Maar deze mijlpaal moest natuurlijk gevierd. En dat deden we samen met de mensen die ons de afgelopen jaren zo hebben gesteund. Bedankt allemaal!

Graag tot ziens in de Rieshoek.

Bert Ebbinge, Manon Ensing, Agniete van Everdingen, Titia Henstra, Berber Keidel, Eduard Millenaar, Maartje Peters, Ditmar Toxopeus en Jan Geert Veldman.

stichtingsbestuur na ondertekening klein

04-07-2018
DE RIESHOEK GAAT DOOR!!!

We hebben fantastisch nieuws! Het is gelukt!

Maandagavond heeft de voltallige gemeenteraad van Haren (unaniem) ingestemd met de verkoop van de Rieshoek. De raad heeft middels een amendement bedongen dat de gemeente het pand oplevert met een wind- en waterbestendig dak, een aantoonbaar goed functionerend riool en vrij van asbest.

Het is geweldig dat de raadsleden onze voorwaarden hebben overgenomen, zodat we vol vertrouwen de Rieshoek kunnen behouden en beheren. De afgelopen anderhalf jaar hebben we ontzettend hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en we zijn heel trots op wat we gezamenlijk hebben bereikt. Vanaf 2014 zijn Noordlaarders heel erg druk bezig geweest met de Rieshoek, en dan nu, dit resultaat.

 

En hoe mooi is het dat maandagavond de gemeenteraad én de wethouder het belang van het behoud van dorpshuis de Hoeksteen naast de Rieshoek benoemden, en er werd uitgesproken dat de financiële bijdrage voor de Hoeksteen in tact blijft, naast de investering van de gemeente in de Rieshoek.


We voelen ons enorm gesteund door het dorp, de gebruikers in het pand, de raadsleden, de provincie Groningen en de KNHM. 

Als klap op de vuurpijl kregen we maandag ook nog te horen dat het VSBfonds een donatie uitkeert van 45.000 euro. Nóg een partij die ons mooie burgerinitiatief ondersteunt.

De Rieshoek draagt de afgelopen vier jaar al bij aan de leefbaarheid van het dorp met diens maatschappelijke invulling. Nu we straks eigenaar zijn van het gebouw kunnen we verder bouwen aan dit prachtige initiatief. Dit geeft ons nieuwe energie, omdat het weer mag gaan over gezamenlijk creëren, verbinden en ontwikkelen. Dit doen we graag met u!

De aankomende periode zullen we het traject van aanschaf concreet maken.
We houden u op de hoogte.


Hartelijke groet,


De Stichting behoud en beheer de Rieshoek

Manon, Agniete, Karin, Alie, Ineke, Inge, Eduard, Jan Geert, Ditmar, Janet, Maartje en Berber

Hier kunt u de beslissende raadsvergadering terugzien, punt 4a en 5 op de agenda: https://channel.royalcast.com/haren/#!/gemeenteharen/20180702_1

bottom of page